Alianța pentru Unirea Românilor

Ord. dupa

1 comentarii

1 comentarii

1 comentarii

3 comentarii

1 comentarii

1 comentarii

1 comentarii

1 comentarii

Afiseaza
M, 1974 (50 ani)
comentarii


 • Consiliul Național al Unirii :

  APEL CĂTRE ROMÂNII DE PRETUDINDENI

  CONSILIUL NATIONAL AL UNIRII FONDAT LA IASI PE 1 DECEMBRIE 1991 la initiativa a 60 de deputati din R. Moldova si 90 parlamentari din Romania, pornind de la dreptul înnăscut, natural, legal și legitim al unității naționale, împreună cu personalități marcante ale Mișcării de Renaștere Națională și un număr impunător de susținători, azi 06.06.2022 facem apel către Domniile voastre pentru a identifica și demara cât mai curând posibil o formulă pașnică extraordinară de reîntregire a celor două state românești, de unificare a națiunii române de pe ambele maluri ale Prutului prin (Re)UNIREA Basarabiei/Republicii Moldova cu PATRIA-MAMĂ, ROMÂNIA!
  Totodată, facem apel către misiunile diplomatice ale Republicii Moldova și României de a întreprinde demersuri corespunzătoare către Guvernul SUA, către cancelariile statelor europene dezvoltate, către ONU și organismele internaționale de resort să susțină acest act firesc de întregire a națiunii române și statului român. De rând cu precedentele existente (unificarea Germaniei ș.a.), putem invoca mai multe acte majore din istoria devenirii națiunii române și consolidării statului unitar român:
  ⦁ Actul Unirii Basarabiei cu România, votat în condiții democratice și legale de Parlamentul „Sfatul Țării” de la Chișinău la 27 Martie 1918 (act în vigoare până în prezent);
  ⦁ Declarația de Independență a Republicii Moldova, legitimată la 27 August 1991 prin vot unanim de Delegații plenipotențiari la Marea Adunare Națională și votată de Primul Parlament ales democratic al Republicii Moldova, care stipulează: „REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ȘI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ȘI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ȘI VIITORUL, FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ȘI NĂZUINȚELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAȚIUL ISTORIC ȘI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAȚIONALE”;
  ⦁ Tratatul de la Paris din 1920, prin care principalele puteri aliate (Franța, Regatul Unit al Marii Britanii, Italia, Japonia) au recunoscut oficial Unirea Basarabiei cu România;
  ⦁ Protocolul secret al pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, drept consecință a căruia teritoriul național și etnic al României dintre Prut și Nistru a fost anexat mișelește de fosta Uniune Sovietică la 28 iunie 1940, reanexat în 1944; în 1989 Parlamentul URSS – Congresul Deputaților Poporului din Uniunea Sovietică – a condamnat Pactul, declarându-l nul și neavenit; De asemenea Parlamentele mai multor state l-au declarat nul și neavenit „ab initio”, inclusiv Republica Moldova, deja ca Stat Suveran, prin Hotărârea Parlamentului din 23 iunie 1990 a declarat Pactul Ribbentrop-Molotov și nul și neavenit ab initio, condamnând consecințele lui pentru Basarabia, Nordul Bucovinei și Ținutul Herța;
  ⦁ Carta de la Paris pentru o nouă Europă din 1990 care a legitimat principiul unității popoarelor, principiu de care s-a bucurat și l-a aplicat poporul german la reunificarea Germaniei în septembrie 1990;
  ⦁ Hotărârea Congresului Statelor Unite ale Americii din 28 iunie 1991 (CONGRESUL 102, SESIUNEA 1, Rezoluția Senatului 148), prin care s-a decis că Guvernul SUA trebuie să susțină eforturile Moldovei de negociere a reunificării Moldovei cu România;
  ⦁ Tratatul româno-rus din 2003 (art. 1-3);
  ⦁ Hotărârea Parlamentului României din 2018 privind deschiderea spre reunificarea Republicii Moldova cu România;
  ⦁ Rezoluția Parlamentului European din 19 septembrie 2019 privind condamnarea penală a regimurilor totalitare din Europa („evaluarea clară și principială a crimelor și actelor de agresiune comise de regimurile totalitate comuniste și de regimul nazist”, nevoia de „evaluări morale și de a realiza anchete juridice ale crimelor stalinismului și altor dictaturi);
  ⦁ Rezoluția APCE din 15 martie 2022 privind consecințele agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, ce conține un amendament privind Transnistria, prin care acest teritoriu este declarat ocupat de Rusia.
  FRATI ROMANI DIN ȚARĂ ȘI DE PRETUDINDENI
  Reîntregirea țării Românești este necesară din mai multe considerente – spirituale, culturale, istorice, militare, economice și altele. O integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană va dura ani buni, iar o invazie rusă în Basarabia poate avea loc în câteva zile. O reîntregire a țării cât mai curând posibilă ar pune spațiul de la Est de Prut sub scutul de care beneficiază astăzi România și statele din fostul lagăr socialist și, totodată, va contribui, pe termen mediu și lung, la slăbirea influenței ruse asupra vecinului nostru, Ucraina.
  De rând cu repararea unei mari nedreptăți istorice, care a schimbat dramatic destinul a milioane de oameni nevinovați, reunificarea poporului român va aduce stabilitatea, prosperitatea și securitatea în această parte a continentului european.

  SEMNEAZĂ:

  MEMBRII ORGANULUI SUPREM DE CONDUCERE A CONSILIULUI NAȚIONAL AL UNIRII “SFATUL TARII” REPREZENTANTII DIN BASARABIA.
  Alexandru Arseni – Presedintele Consiliului Național al Unirii, Președintele SFATULUI ȚĂRII, membru fondator, Doctor în drept, Profesor Universitar, Deputat în Parlamentul R. Moldova 1990-1994, Cavaler al Ordinului Republicii.
  Elvira Andon – membru fondator, Doctor în medicina, chirurg, Presedintele Societatii Moldovenesti de Coploproctologie.
  Gheorghe Viță – prim-vice presedinte, membru fondator, diplomat, consilier juridic de stat, avocat
  Boris Volosatii – vice-președinte, deputat in Parlamentul Romaniei.
  Vasile Soimaru -profesor universitar, membru fondator, deputat in Parlamentul R. Moldova 1990-1994.
  Beşleagă Vladimir – deputat in Parlamentul R. Moldova 1990-1994, membru fondator, membru al Uniunii Scriitorilor.
  Mihai Patraș – Academician, membru fondator, deputat in Parlamentul R. Moldova 1990-1994.
  Parintele Andrei – staretul manastirii Sf. Andrei, loc. Durlești mun. Chisinau.
  Mihai Cimpoi – academician, membru fondator.
  Alecu Reniță – deputat in Parlamentul R. Moldova, membru fondator, deputat in Parlamentul R. Moldova 1990-1994.
  Anatol Caraman – colonel de politie, cavaler al ordinului Stefan cel Mare, comandantul platoului Tighina in timpul razboiului moldo – rus din 1992.
  Ion Margineanu – deputat in Parlamentul R. Moldova 1990-1994, membru fondator.
  Boris Lichii – Avocat ,doctor în drept , conferențiar universitar.
  Ion Margine – Consilier de Stat.
  Ion Șiman – Director Moldova Film.
  Anatol Petrici – membru fondator, jurist, magistru.
  Ion Madan – membru fondator, deputat in Parlamentul R. Moldova 1990-1994.
  Dolghieru Valeriu – doctor in stiinte tehnice, professor universitar.
  Anatol Popusoi – economist, Presedintele raionului Cainari 1994-1998.
  Sandu Aristin Cupcea – actor.
  Gheorghe Furdui – avocat, Presedintele Asociației Pentru Sprijinirea Basarabiei- Franța.
  Doina Dabija – redactor sef al ziarului Literatura si Arta.
  Ion Rata – inginer.
  Mihai Roibu – Consilier de Stat.
  Anatol Revenco -medic stomatolog.
  Constantin Cernega – medic stomatolog.
  POPA PĂULEAN -AVOCAT
  Nicolae Mesail – deputat in Parlamentul R. Moldova 1990-1994, memrul fondator, jurnalist.
  Ion Vlad – medic chirurg, Vice-presedinte a Uniunii Romanilor din Maramuresul Istoric.
  Marius Vlad – jurist
  Marcel Balabura – Profesor Universitar, Universitatea de Farmacie si Medicina Chisinau
  Pripa Andrei – jurist, Presedintele Organizatriei de Tineret al Consiliului National al Unirii.
  Iliciuc Ion – doctor in medicina, professor universitar.
  Iurie Cibotaru (Rikyi Ardezeanu) – artist al poporului din R. Moldopva.
  Constantin Lazar – Presedintele Asociatiei Cetatenilor Romani din R. Moldova
  Ion Dobzeu – Director thnic -ziarul Literatura si Arta.
  Ion Gorgan -scriitor publicist.
  Anatol Petrenco – istoric, profesor Universitar.
  Tudor Ungureanu – artist al poporului din R. Moldova.
  Petru Munteanu – magistru, avocat, deputat in Parlamentul R. Moldova 1990-1994, membru fondator.
  Stefan Maimescu – deputat in Parlamentul R. Moldova 1990-1994, membru fondator
  Andrei Bostovoi – deputatat in Parlamentul R. Moldova 1990-1994, membru fondator.
  Tamara Cristei – Profesor Universitar.
  Gheorghe Colțun – Profesor Universitar.
  Ilie Mocanu – avocat, magistru,
  Sandu Tomsa – inginer,
  Nina Josu – scriitoare, memra a Uniunii Sacriitorilor din R. Moldova
  Gheorghe Para – memru fondator, deputat in Parlamentul R. Moldova 1990-1994 Primar de Ungheni 1994-1998.
  Valentina Ciobanu – profesoară, Presedintele Asociatiei Victemilor Regimului Comunist de Ocupatie si a Veteranilor Armatei Romane.
  Cârlan Gheorghe – doctor în drept, membru fondator, Deputat în Parlamentul R. Moldova 1990-1994.
  Mihai Iorga – professor universitar , 068489941 ( sotul lui Lionida Lari)
  Vasile Căpățină – Academician
  Ion Negrei – istoric, profesor universitar, Prim Vice-prim ministru 2012-2014
  Vitalie Raileanu -scriitor, directorul bibliotecii Onisifor Ghibu, Chisinau
  Ghenadie Cosovan – colonel de politie secretar de stat, MAI 2002-2009